Strateji blackjack

Gade younn nan strateji nou yo pou blackjack ki kouvri tout varyasyon jwèt la.

Nimewo yo ka varye de en a wuit, epi li ka afekte kijan ou pral fè strateji ou pou genyen. Ou pral we ke plizyè pon blackjack mande yon apwòch diferan ke yon sèl strateji blackjack.

Nou chwazi aksyon kap pèmèt sekirize plis chans pou genyen nan men sa. Sonje pa gen okenn strateji ki garanti ke wap genyen, men konn kilè pou ou pa frape nan blackjack ap metew prè viktwa.

Tablo men yon sèl pon blackjack

Premye tablo nap montre an se pou jwe 52 kat. Se avèk li ou dwe kòmanse

Tablo men yon sèl pon blackjack

Tablo sa montre aksyon ou dwe fè daprè fòs premye men ou.

Strateji 2 pon blackjack

Strateji 2 pon blackjack

2 pon blackjack mande on lòt strateji konpare pou jwe ak 52 kat sèlman. Ou dwe ajiste aksyon yo daprè doub pon etaj blackjack ke ekspè nou yo kalkile pou avantaj ou sou dilè a.

Doub pon blackjack la pran avantaj nan, vire wuit ak A, ak kanpe si men ou gen valè 20ak kat inisyal yo.

Strateji blackjack 4 pon

Strateji blackjack 4 pon

Sa se pou jwe ak 4 pon oubyen 208 kat. Ou dwe analize sa dilè an montre sou tab la, menm jan ak tout kat ou gen nan menw yo. Daprè sa, ou gade tab la epi chwazi aksyon ou vle fè a.

Blackjack Strategy 6 Deck

Blackjack Strategy 6 Deck

Men sekrè a- yon strateji pafè blackjack pa egziste. Tablo sa bon pou jwe ak 6 pon kap sèvi tou tankou yon strateji blackjack 8 pon. Pa gen plas pou enpwovize. Rete nan tablo a se strateji avanse blackjack ak rete pèsistan kap baw sekirite ke wap soti ganyan.

Chanjman blackjack

Ou do tande pale de echanj varyasyon ki pèmèt ou chanje kat nan menw. Men, oud we analize chak men epi aji selon tablo sila

Chanjman blackjack

Ou dwe asire ou pran bon strateji nan sa ki sot site yo. Pifò kazino ap kitew chwazi varyason ou vle pou jwe.

Nan strateji blackjack kantite pon ou genyen pa oblije afekte chans ou. Ou ka selman bezwen ajiste taktik ou yo daprè kat ki ka jwe yo, men kalkil matematik yo fèt pou asire ou gen pi bon chans kont dilè a.

Si sa pa ta pase jan ou vlel la, rete ak taktik ou yo. Lwa probabilite an di ou ka komanse genyen li fè tablo sa yo ka mache.

Kijan pou konte kat nan blackjack ak genyen

Sistèm nan fèt pou konn kijan idantifye konbyen piti ak gwo kat ki pase sou tab lan deja. Li pèmèt ou gen yon ide pou konn si kat kap vini yo ap piti oubyen gwo.

Men kijan pou konte kat blackjacks, nan on fason ki pi facil:

  • Itilize “1” pou evalye tout kat yo de 2 jiska 6
  • Itilize “0” pou evalye tout kat yo de 2 jiska 6
  • Itilize “-1” pou evalye ranje yo de 10 jiska A

Komanse nan “0” epi chak lè kat ap pase, ajoute oubyen retire valè total la. Itilize nimewo sa nan avantaj ou nan parye chak lè li pozitif.

Pou jwèt plizyè pon, daprè kantite a, ou dwe pran kont kap vire a epi divizel ak kantite tablo ki rete pou jwe. Si rezilta pozitif, se bon moman pou parye.

Fon jan ou pratikel, konnenl avan ou al nan yon kazino.

popup

Resevwa yon bonis enpresyonan soti nan kazino sou entènèt sekirite

€150