Règ yo nan blackjack

Nap mete ou nan ti sekrè nou an. Ou bezwen sèlman on ti tan, ti efò ak jan pou jwe yon ti senp liv règ. Pou sa nou kreye on gid pou debitan kap montrew kijan pou jwe blakjack kazino rapid.

Tout bagay kòmanse ak komansman ak fen règ jwet la. Ou pa dwe sote etap. Se pou sa ou gon seksyon nan gid blackjack nou an pou revele detay basik jwèt la.

Lè ou konfòtab ak basik yo wap konn kijan pou jwe blackjack tankou yon pwofesyonèl. Wap ka montre zanmiw ou konn kijan pou jwe blackjack ak menm bay o kè enfòmasyon pou ka genyen.

Si ou vle kontinye genyen, ou dwe konn tout detay kijan pou parye nan blackjack. Ou mete pari inisyal la avan dilè a ba ou kat yo, ou ka ajoute sou li pandan men an. Fòw fon efò pou konn jwe blackjack 21.

Règ blackjack ou dwe konnen avan ou kòmanse jwe

Nimewo majik lan se 21, epi de jwè yo ak dilè a dwe eseye gen on total kat ki pre li. Reg la pa dakò ou al pi lwen ke 21 sinon wap pèdi men an.

Reg blackjack pran A tankou kat pi vèsatil la. Li gen valè 1 oubyen 11, se ou ki pou chwazi sak bon pou ou an. Kat de 10 jiska K gen valè 10 pandan ke sa de 2 jiska 9 kenbe valè yo.

Kazino an ap bay pi piti ak pi gwo pri ou ka parye. Jwèt la kòmanse lè ou mete paryaj inisyal la. Ou dwe eseye genyen 21, kidonk A-10 konbo vle di ou frape tou natirèl. Ou ka tou kalifye pou genyen men an si dilè an asosyew ak fòs men li a.

Ou montre de kat ou yo sou tab la pandan ke dilè a montre ou on sèl ak tout lòt jwè yo. Sèl lè konparezon ou montre tout kat yo.

De premye kat yo ap fòme swa yon men di ou dous :

  • Yon men dous se li ki gen yon A
  • Yon men di pa gen okenn A

Ak fòs men ou dapè règ ofisyèl blackjack la, ou ka:

  • Kanpe- rete ak kat ou genyen yo
  • Frape- mande dilè a pou li baw yon lòt kat
  • Separe- Yo itilizel lè yo gen pè nan kòmansman. Li pèmèt ou jwe ak de men nan plas younn.
  • Doub atè- mande yon lòt kat pou monte paryaj ou
  • Abandone- kèk varyasyon pa dakò sa men li son bon fason pou kontwole pèt ou yo.

Lè ou finn fòme men ou, se lè pou ou konpare sa ou genyen an ak dilè an. Mounn ki gen pi gwo men an (pre 21) se li ki genyen epi jwèt la ap rekòmanse.

Kijan pou genyen nan blackjack

Si ou konn baz la epi ou bezwen mwayen pou genyen nan blackjack, gad teknik pou genyen nou yo:

  • Konn lè pou vire ak pa vire. Separe pè A yo ak wuit yo ap baw plis chans. Toujou kenbe pè kat yo de 10 jiska K nan men ou.
  • Fon kout entèlijan. Di dilè a pou « frape » ou si ou gen on men ki vo 11 oubyen pi piti. Epi mande pou yon lòt kat si ou gen nenpòt kibò 12 jiska 16. Fòk ou swiv si ou gon valè 17 ak plis
popup

Resevwa yon bonis enpresyonan soti nan kazino sou entènèt sekirite

€150